Emoties

Denken en geëmotioneerd zijn op het zelfde moment gaat niet.

Onze gevoelens en de daarmee samengaande lichamelijke signalen kunnen ons via associaties terugvoeren naar betekenisvolle ervaringen uit ons verleden.

Herinneringen zowel positieve als negatieve beïnvloeden het heden.

Het is als het ware de bril waardoor je het “nu” ziet.

Wanneer negatieve herinneringen het heden doorkruisen gaat dat ten koste van gezonde energie. We ervaren dan geen geluk en lossen dit op door te gaan rationaliseren en “in ons hoofd” te gaan zitten.

Hoewel je het verleden niet kunt veranderen kun je in een sessie door het neerzetten van een  zogenaamde “structure” wel nieuwe positieve ervaringen opdoen en deze naast oude ervaringen zetten.

Een structure houdt een reconstructie in van een gebeurtenis uit het verleden die toen negatief uitpakte maar destijds niet anders kon. Echter in een sessie werken we naar een uitkomst van die gebeurtenis die gewenst en heilzaam is. Zoals het in een ideale situatie had moeten gebeuren.

Deze nieuwe ervaringen maken dat je door een schonere en dus reëlere bril het heden beleeft.