Present en voelen

Ik heb een heel mooi present gekregen,  pre-sent betekent hier letterlijk ‘voorafgaand aan voelen’.  Ik wist dat de sessie als zeer waardevol ervaren werd, de verwoording na 1 sessie spreekt boekdelen:

‘Toen Margret de deur voor mij opendeed had ik de onmiddellijke indruk een vriendelijk, integer en deskundig mens te ontmoeten. Dat gaf me een behaaglijk gevoel van vertrouwen nog voor de sessie begonnen was.

Pesso-psychotherapie is voor mij in de afgelopen decennia de enige methode gebleken die mij qua ‘body and mind’ heling heeft gegeven. Vanuit het hier en nu meandert dit proces van heling op alle niveaus van mijn bestaan terug naar het verleden. Daar waar het begon: mijn ouderlijk huis (indoctrinatie m.b.t. WOII). Een plek waar ik niet werd gezien voor wie ik was, maar me vooral vergiftigde met trauma waarvan ik heden ten dage nog de sporen met mij meedraag.

De subtiele Pesso-methode staat of valt bij de kwaliteit van de Pesso-therapeut in haar coachende rol. En ja, in handen van de juiste therapeut is er een direct transformerende werking. En de doorwerking daarvan in de dagen erna. En precies daar openbaarde zich Margret’s wijsheid en ervaring als arts en Pesso-therapeut. Zij heeft de methode Pesso Boyden tot in alle finesses in haar vingers en zij heeft tevens het vermogen subtiel te sturen (inherent aan de methode!) waardoor ik mijn kantelpunt mocht ervaren.

Het verleden waarin het kind de pijn heeft opgelopen kan niet worden veranderd of weggepoetst. In het hier en nu worden nieuwe ervaringen gecreëerd met behulp van een tableau vivant. Van hoe het eenmaal was naar ideaal. Een virtuele herinnering als het ware, die wel degelijk echt voelt.

Want mijn brein neemt die herinnering voor waar aan, waardoor twee werkelijkheden naast elkaar ontstaan en mogen bestaan. Een nieuw geheugenspoor dat in mijn huidige leven kracht en vreugde schenkt en het oude verdriet heeft overvleugeld.

Margret zag mijn pijnpunt haarscherp en benoemde rustig wat zij zag. De Getuige hield mij een spiegel voor waarin ik eindelijk kon zien.

Niets meer en niets minder dan mijn Geboorterecht.’

als de puzzel compleet en heel wordt