Pesso methode

Wat is het en hoe werkt het

Herinneringen zowel positieve als negatieve, beïnvloeden nog steeds het heden. Want zo werkt ons brein. Het is als het ware de bril waardoor je het heden ziet. Wanneer negatieve herinneringen, die altijd voorrang nemen in ons brein, het heden doorkruisen en ons blokkeren, gaat dat ten koste van gezonde energie. We ervaren dan geen geluk en lossen dit op door te gaan rationaliseren en in ons hoofd te gaan zitten. We schakelen gevoelens uit. Dit is een overlevingsmechanisme.

Het belang van gevoelens

Onze gevoelens zijn heel belangrijk, het is ons kompas.  Als we die uitschakelen zien we de weg niet meer.  Hoe werkt nu de Pesso methode? Ik probeer het hier kort uit te leggen:

Lichamelijke signalen kunnen ons via associaties terugvoeren naar betekenisvolle ervaringen uit ons verleden. Als dit goed gefaciliteerd wordt op een veilige en positieve wijze kunnen emotionele herinneringen die ons in de weg zitten,  worden omgebogen naar iets wat toen had moeten gebeuren met in die tijd voor ons belangrijke personen in een voor een opgroeiend kind veilige omgeving. Alsnog vindt door een ombuiging aan te bieden, een zogenoemde ‘reversal’, echte heling plaats.

Ons verleden werkt door in ons heden

Hoewel je het verleden niet kunt veranderen kun je in een sessie de nodige nieuwe positieve ervaringen opdoen en deze naast oude ervaringen zetten. Want zo werkt ons brein is ondertussen gebleken uit de neurowetenschappen.  Je creëert een virtuele positieve herinnering, waar je uit kunt putten in een situatie van stress. Alsnog ervaar je wat je ooit zo node hebt gemist. Je wordt weer heel, er ontstaat nu rust.

Een sessie ook wel genoemd een ‘structure’ houdt dus een reconstructie in van een gebeurtenis uit het verleden, die toen negatief voor jou was. In een sessie werken we naar een uitkomst van die gebeurtenis die wėl gewenst, passend en heilzaam is. Zoals het in een ideale situatie had moeten gebeuren, je kunt het alsnog beleven, ook al is het virtueel en symbolisch, de ervaring is echt.

Deze nieuwe ervaringen maken dat je door een schonere en dus positieve bril het heden kunt beleven.