Pesso methode

Hoe gaat het in zijn werk?

Herinneringen zowel positieve als negatieve, beïnvloeden nog steeds het heden. Want zo werkt ons brein. Het is als het ware de bril waardoor je het heden ziet. Wanneer negatieve herinneringen het heden doorkruisen en ons blokkeren, gaat dat ten koste van gezonde energie. We ervaren dan geen geluk en lossen dit op door te gaan rationaliseren en in ons hoofd te gaan zitten. We schakelen gevoelens uit. Dit is een overlevingsmechanisme.

Onze gevoelens zijn echter heel belangrijk, het is ons kompas.  Als we die uitschakelen zien we de weg niet meer.  Hoe werkt nu de Pesso methode? Ik probeer het hier kort uit te leggen:

Lichamelijke signalen kunnen ons via associaties terugvoeren naar betekenisvolle ervaringen uit ons verleden. Als dit goed gefaciliteerd wordt op een veilige en positieve wijze kunnen emotionele herinneringen die ons in de weg zitten,  worden omgebogen naar iets wat toen had moeten gebeuren met in die tijd voor ons belangrijke personen in een voor een opgroeiend kind veilige omgeving. Alsnog vindt door de ombuiging, een reversal, heling plaats. 

Hoewel je het verleden niet kunt veranderen kun je in een sessie met mij de nodige nieuwe positieve ervaringen opdoen en deze naast oude ervaringen zetten. Want zo werkt ons brein is ondertussen gebleken uit de neurowetenschappen.  Je creëert een virtuele positieve herinnering, waar je uit kunt putten in een situatie van stress. Alsnog ervaar je wat je ooit zo node hebt gemist. Je wordt weer heel, er ontstaat nu rust. 

Een sessie ook wel genoemd een ‘structure’ houdt dus een reconstructie in van een gebeurtenis uit het verleden, die toen negatief voor jou was. In een sessie werken we naar een uitkomst van die gebeurtenis die wėl gewenst, passend en heilzaam is. Zoals het in een ideale situatie had moeten gebeuren, je kunt het alsnog beleven.

Deze nieuwe ervaringen maken dat je door een schonere en dus positieve bril het heden kunt beleven.