Wijsheid en het lichaam

De non-verbale taal is onze allereerste taal. Hoe anders kan een pasgeborene en een kind wat de taal nog niet heeft geleerd communiceren met de omgeving?

Gelukkig worden het lichaam en de zintuiglijke ervaring almeer een plaats gegeven in de psychotherapie. In hoofdstuk 18 ‘Gaten vullen: het doen van structures’  van het boek Traumasporen (The body keeps the score) van Bessel van der Kolk wordt een zeer positief pleidooi gehouden voor het werk van Al Pesso en Diane Boyden. Hij schrijft letterlijk als laatste zin: ‘De genezende tableaus van structures bieden een ervaring waarvan veel deelnemers nooit geloofden dat die voor hen mogelijk was: verwelkomd worden in een wereld waarin mensen blij met hen zijn, hen beschermen, hun behoeften vervullen en hen zich thuis doen voelen.’

Zie YouTube: Bessel van der Kolk en Pessotherapie

Deze positieve woorden van Bessel van der Kolk over Pessotherapie hebben er voor gezorgd dat deze vorm van therapie tegenwoordig flink in de picture is gekomen. De opleiding bij het RINO tot Pessotherapeut, nu in de vorm van modules, geniet ondertussen veel belangstelling. Ik word vaker benaderd dan voorheen met de vraag of ik nog plek heb in mijn coachingspraktijk. Collega’s psychiaters en psychoanalytici kennen het werk of in elk geval de naam Pessotherapie.

Ik ben blij met deze wijsheid vanuit ook eigen persoonlijke ervaring.