Over mijzelf


Margret Kaandorp 

Tijdens mijn studie geneeskunde was ik al  geïnteresseerd in de psyche
en de werking van het brein. Als arts heb ik met name in de psychiatrie op diverse plaatsen in de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt. In 2007 ben ik uit persoonlijke interesse aan de opleiding ervaringsgerichte psychotherapie volgens Pesso-Boyden begonnen. In 2011 heb ik deze opleiding afgerond met het behalen van een certificaat. 

Waarom kies ik de  Pesso-therapie als methode om mensen te coachen?

Omdat deze aanpak niet alleen op bewust, maar ook op onbewust niveau vanuit je emoties werkt. Met onbewust wordt bedoeld dat je teruggaat naar je geschiedenis, toen je nog te weinig woorden had voor je emoties. Geen woorden maar wel de emoties werden destijds opgeslagen in je geheugen. Op dat niveau wordt dan ook gefocust. Je krijgt woorden voor wat je destijds voelde en voor wat je nog steeds voelt omdat de aandacht gericht wordt op je ervaring en emoties. Zo werkt ons brein. Het heeft daardoor veel meer impact dan alleen cognitieve therapieën. Het beklijft! Het is duurzaam!

Mijn praktijk in Amsterdam biedt mensen die geïnteresseerd zijn in hun drijfveren een traject aan waardoor ze met meer plezier, zin, voldoening en verbondenheid met anderen in het leven gaan staan. Ook eenmalige sessies van een uur zijn mogelijk. Een gesprek vooraf is wel van belang.

De motivatie om iets te veranderen moet vanuit jouzelf komen, ik kan je met mijn hulp en mijn werkwijze op jouw te volgen pad helpen. Zie hiervoor ook de testimonials elders op de site. 

Wil je mij in woord en beeld horen en zien? Kijk dan naar de nieuwspagina van april 2019 en klik op ‘Kort filmpje van mijzelf’.

mijn werkkamer in Amsterdam